Prva stran
Občina Šmartno v Rožni dolini

Davnega leta 1850 je bila ustanovljena občina Šmartno v Rožni dolini, njen prvi župan je bil Jurij Stožir. Leta 1941 je občino prevzel posestnik Prešnika Muller Fritz, ki je uvedel nemški uradni jezik. Petega maja leta 1964 pa so naši predniki ustanovili Krajevne skupnosti Šmartno v Rožni dolini.

 

Anketa

Ali ste se udeležili akcija Očistimo Slovenijo?
 
Krajevna skupnost Šmartno v Rožni dolini
PORTAL KS ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI
Šmartinčan 01/2019


Glasilo KS Šmartno v Rožni dolini

ŠMARTINČAN

Izdaja: KS Šmartno v Rožni dolini (v 820 izvodih) – Brezplačno

Številka: 1/2019, Poštnina plačana pri pošti 3201, Januar 2019


 

Spoštovane krajanke, cenjeni krajani!


Čas neizmerno beži in nenehno prinaša nove izzive. Oziramo se v preteklost, delujemo v sedanjosti in usmerjamo pogled v prihodnost. Tako smo novoizvoljeni člani KS Šmartno sprejeli velik izziv. Čaka nas veliko dela. S sodelovanjem in povezanostjo nam bo, upam, uspelo. Ob tej priložnosti se želim zahvaliti vsem, ki sodelujete pri urejenosti, prepoznavnosti in razvoju našega kraja. V zahvali je tudi želja, da bi tako nadaljevali še naprej.


Pred nami je slovenski kulturni praznik – Prešernov dan. Je praznik kulture, praznik slovenske kulture. Kultura je čistost, plemenitost duha, dobrota srca in smisel življenja. Kaj je človek brez duha? Kaj je človek brez srca? Kaj je človek, če v sebi in v soljudeh ne zna prepoznati smisla, če ne zna zaužiti žlahtnega veselja, ki nam ga že stoletja ponuja in daje kultura?


Na ta dan številne kulturne institucije odpirajo vrata obiskovalcem, potekajo pa tudi številne slovesnosti. Vzemite si čas in se udeležite katere od njih.


 


Nataša Dimec


predsednica Sveta KS


 


 Puščica: petkotnik: KUD Šmartno v R. d.

Pohod,Gore,Delna oblačnost,Slika, ki vsebuje besede bela, besedilo, fotografija, črna

Opis je samodejno ustvarjen

Zima nam je naložila kakšen kilogram več. Pomladansko vreme nas bo počasi zvabilo v naravo. Narava se bo pričela prebujati, zato se z njo prebudimo tudi mi.


Planinska sekcija Šmartno v R.d. vas vabi na tradicionalni pohod po severnih obronkih KS, ki bo v nedeljo, 10. 2. 2019, z odhodom ob 8. uri izpred Doma krajanov v Šmartnem v Rožni dolini.


Pot nas bo vodila mimo Napoleonovega križa. Ustavili se bomo pri Škorjančevih v Rožnem vrhu, od tam pa stopimo na pot, ki poteka po severnih obronkih naše krajevne skupnosti oziroma občine Celje. Postanek za počitek in topli napitek bomo imeli pri domačiji Langeršek in še enkrat pri spominskem obeležju pri Lojzki v Lanšpergu. Pot nadaljujemo do Kunigunde, od koder se vračamo na izhodiščno točko v Šmartno. Pohod s postanki traja približno 6 ur. Oblecite in obujte se vremenu primerno, priporočamo pohodne palice. V primeru sneženja (velike količine snega nad 20 cm) zaradi specifike pohoda skozi gozd, le-ta odpade. Vse informacije dobite pri Bojanu (041 763 263).


Varen korak!                                                                                                                  Predsednik PS


Bojan Točaj


 

 Puščica: petkotnik: Društvo upokojencev Šmartno v R. d. Puščica: petkotnik: Svet KS Šmartno v R. d.

POKOPALIŠKA IN POGREBNA DEJAVNOST NA POKOPALIŠČU ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI


Najemnike grobov na pokopališču Šmartno v Rožni dolini seznanjamo s cenikom letnih najemnin za grobove in z višino stroškov izdaje soglasja za prenovo grobnega prostora. Cene so ostale v isti višini, kot v letu 2018. Seznanjamo vas tudi z možnostjo izvedbe pogrebnega govora za pokojnimi sorodniki in kaj je potrebno storiti ob smrti svojca, predno se izvede pokop. V nadaljevanju v vednost objavljamo telefonski kontakt izvajalca pogrebnih storitev.


GROBNINA 2019


V skladu s sklepom 3. seje Sveta KS Šmartno v Rožni dolini z dne 22. 1. 2019, grobnina v letu 2019 znaša:


za družinski grob  ………………………………......  29,00 EUR


za samski grob...………………..…………………….  18,00 EUR


za žarni grob…………………………………………….  15,00 EUR


Najemniki grobnih prostorov boste po pošti na vaš naslov prejeli račun in UPN obrazec (položnico) za plačilo grobnine. Vljudno vas prosimo, da dolžni znesek poravnate v  roku 15 dni od dneva izdaje računa. Plačilo lahko izvedete v banki (lahko tudi preko spletne banke) ali na pošti.


NAJEM NOVEGA GROBNEGA PROSTORA v letu 2019 znaša:


družinski grobni prostor …………………….….  230,00  EUR


samski grobni prostor ……………………………  150,00  EUR


žarni grobni prostor ……………………………...  130,00  EUR


PLAČILO STROŠKOV IZDAJE SOGLASJA ZA POSTAVITEV SPOMENIKA OZ. OKVIRJA


V kolikor želite prenoviti grobni prostor, morate obvezno imeti naše soglasje (t. j. soglasje upravljalca pokopališča), ki ga pred gradbenim posegom v grobni prostor vročite izvajalcu kamnoseških del. 


 

V skladu s sklepom 3. seje Sveta KS Šmartno v R. d. z dne 22. 1. 2019, znašajo stroški izdaje soglasja v letu 2019:


soglasja za postavitev novega nagrobnika oz. okvirja………….  9,00 EUR


soglasja za popravilo obstoječega nagrobnika oz. okvirja……  6,00 EUR


V navedenih zneskih ni vključena pristojbina za odvoz starega nagrobnika oz. odpadnega materiala in odvečne prsti z grobov. Te pristojbine KS ne zaračunava najemnikom, zato morate sami oz. preko izvajalca kamnoseških del poskrbeti, da ob preureditvi grobnega prostora odpadni material odstranite s pokopališča in  ga ne odlagate v pokopališki zabojnik ali ob živo mejo na pokopališču!


POSLOVILNI GOVOR


Svojci pokojnika, katerega pokop se izvede na pokopališču Šmartno v Rožni dolini, imate možnost izvedbe pogrebnega govora. V ta namen ima KS Šmartno v R. d. sklenjene podjemne pogodbe s tremi govornicami.


Stroške govorov krajevna skupnost pokriva iz naslova prihodkov pokopališča Šmartno v Rožni dolini.


NAPOTKI V PRIMERU SMRTI SVOJCA


Spoštovani najemniki grobnih prostorov na pokopališču Šmartno v Rožni dolini, prosimo vas, da smrt svojca v čim krajšem možnem času telefonsko sporočite v tajništvo KS Šmartno v Rožni dolini (tel. št. 03 781 71 33 ali gsm: 051 348- 400). Nahajamo se v prostorih Doma krajanov Šmartno v Rožni dolini, Šmartno v Rožni dolini 5. Preko telefonskega kontakta se bomo dogovorili za termin urejanja administrativno – tehničnih in organizacijskih del, ki se nanašajo na izvedbo pokopa (evidentiramo smrt in pokop pokojnika, ažuriramo pogodbo oziroma podatke o najemniku grobnega prostora, opravimo primopredajo ključev za BREZPLAČNO koriščenje mrliške vežice. Na željo svojcev pred domom krajanov BREZPLAČNO izobesimo žalno zastavo, v oglasno omarico KS pa namestimo osmrtnico). Prav tako vam posredujemo kontaktne podatke govornikov poslovilnega govora in pogrebne službe, s katero imamo sklenjeno pogodbo za opravljanje pogrebnih storitev.


Na pokopališču Šmartno v Rožni dolini pogrebne storitve, ki zajema tudi izvedbo pokopa, opravlja:


Ivan ROPOTAR, s. p., Starovaška 12, Šempeter, tel. št. 03 700 14 85 ali gsm: 041 613 269 (dosegljivi so 24 ur/ dan).


Svet KS Šmartno v R. dV skladu s sklepom 3. seje Sveta KS Šmartno v R. d. z dne 22. 1. 2019, znašajo stroški izdaje soglasja v letu 2019:


soglasja za postavitev novega nagrobnika oz. okvirja………….  9,00 EUR


soglasja za popravilo obstoječega nagrobnika oz. okvirja……  6,00 EUR


V navedenih zneskih ni vključena pristojbina za odvoz starega nagrobnika oz. odpadnega materiala in odvečne prsti z grobov. Te pristojbine KS ne zaračunava najemnikom, zato morate sami oz. preko izvajalca kamnoseških del poskrbeti, da ob preureditvi grobnega prostora odpadni material odstranite s pokopališča in  ga ne odlagate v pokopališki zabojnik ali ob živo mejo na pokopališču!


POSLOVILNI GOVOR


Svojci pokojnika, katerega pokop se izvede na pokopališču Šmartno v Rožni dolini, imate možnost izvedbe pogrebnega govora. V ta namen ima KS Šmartno v R. d. sklenjene podjemne pogodbe s tremi govornicami.


Stroške govorov krajevna skupnost pokriva iz naslova prihodkov pokopališča Šmartno v Rožni dolini.


NAPOTKI V PRIMERU SMRTI SVOJCA


Spoštovani najemniki grobnih prostorov na pokopališču Šmartno v Rožni dolini, prosimo vas, da smrt svojca v čim krajšem možnem času telefonsko sporočite v tajništvo KS Šmartno v Rožni dolini (tel. št. 03 781 71 33 ali gsm: 051 348- 400). Nahajamo se v prostorih Doma krajanov Šmartno v Rožni dolini, Šmartno v Rožni dolini 5. Preko telefonskega kontakta se bomo dogovorili za termin urejanja administrativno – tehničnih in organizacijskih del, ki se nanašajo na izvedbo pokopa (evidentiramo smrt in pokop pokojnika, ažuriramo pogodbo oziroma podatke o najemniku grobnega prostora, opravimo primopredajo ključev za BREZPLAČNO koriščenje mrliške vežice. Na željo svojcev pred domom krajanov BREZPLAČNO izobesimo žalno zastavo, v oglasno omarico KS pa namestimo osmrtnico). Prav tako vam posredujemo kontaktne podatke govornikov poslovilnega govora in pogrebne službe, s katero imamo sklenjeno pogodbo za opravljanje pogrebnih storitev.


Na pokopališču Šmartno v Rožni dolini pogrebne storitve, ki zajema tudi izvedbo pokopa, opravlja:


Ivan ROPOTAR, s. p., Starovaška 12, Šempeter, tel. št. 03 700 14 85 ali gsm: 041 613 269 (dosegljivi so 24 ur/ dan).


Svet KS Šmartno v R. d


CENIK OBJAVE REKLAMNIH OGLASOV V KRAJEVNEM GLASILU »ŠMARTINČAN«


Spoštovani!


Seznanjamo vas, da je Svet KS Šmartno v Rožni dolini na 3. seji dne, 22. 1. 2019 sprejel naslednji


S K L E P : od 23. 1. 2019 dalje znaša cena objave reklamnega oglasa (obvestila, zahval, ipd.) pravnih ali fizičnih oseb v krajevnem glasilu »Šmartinčan«:


v barvni (color) izvedbi dimenzije 25 cm x 18 cm (1x objava) ………………............  70,00 EUR


v črnem tisku dimenzije 25 cmx 18 cm (1x objava).………………………………………...  50,00 EUR


v barvni (color) izvedbi dimenzije 12,5 cm x 17,5 cm (1x objava).……………………. 35,00 EUR


v črnem tisku dimenzije 12,5 x 17, 5 cm (4 objave po 25,00 EUR)………………….  100,00 EUR


v barvni (color) izvedbi dimenzije 6,5 cm x 8,5 cm (1 objava)…………………………..  40,00 EUR


v črnem tisku dimenzije 6,5 cm x 8,5 cm (4 x 15,00 EUR) ………………………………… 60,00 EUR


oziroma  1 x objava v črnem tisku…………………………………………………………………………..  20,00 EUR


Objava zahval v krajevnem glasilu, ki se nanašajo na pomoč ob elementarnih nesrečah je BREZPLAČNA. Prav tako so brezplačne objave zahval društev, organizacij in sekcij, ki delujejo v KS Šmartno v R. d. 


JAVNI NATEČAJ ZA OBLIKOVANJE GRBA IN ZASTAVE KS ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI


Spoštovani!


Svet KS Šmartno v Rožni dolini je na 3. seji dne 22. 1. 2019, sprejel sklep, da skupaj z vašo pomočjo pristopimo k oblikovanju krajevnega grba in zastave. S tem namenom objavljamo javni natečaj.


1.     Namen javnega natečaja je izbrati grb in zastavo, ki bosta predstavljala krajevno skupnost  in vse njene občane. Grb in zastava KS bosta, poleg občinskega grba in zastave, uradna simbola Krajevne skupnosti Šmartno v Rožni dolini.  


2.     Pri izdelavi in oblikovanju osnutka grba in zastave je potrebno upoštevati naravne, kulturne in zgodovinske značilnosti kraja in prebivalcev na območju krajevne skupnosti Šmartno v Rožni dolini, ter veljavne norme s področja grboslovja z vidika barv, grbovnih elementov in elemente ščita.


3.     Natečaja se lahko udeležijo vse fizične in pravne osebe, ki so pripravljene brezplačno oblikovati idejne rešitve pod pogoji natečaja.


 


VABILO


RDEČI KRIŽ Slovenije – območno združenje Celje, vas vljudno vabi na


KRVODAJALSKO AKCIJO,


ki bo potekala v četrtek, 7. 2. 2019, od 7:00 do 10:00 ure NA OSNOVNI ŠOLI VOJNIK.


Iskrena hvala za vaše humano dejanje.


RKS-OZ CELJE


 

Puščica: petkotnik: Krvodajalska akcija

VABILO


RDEČI KRIŽ Slovenije – območno združenje Celje, vas vljudno vabi na


KRVODAJALSKO AKCIJO,


ki bo potekala v četrtek, 7. 2. 2019, od 7:00 do 10:00 ure NA OSNOVNI ŠOLI VOJNIK.


Iskrena hvala za vaše humano dejanje.


RKS-OZ CELJE
 Puščica: petkotnik: POŠ Šmartno v R. d.

Slika, ki vsebuje besede stavba, zunanje, nebo, hiša

Opis je samodejno ustvarjen

 


 Puščica: petkotnik: Župnijska Karitas Šmartno v R. d.

Sodelavci ŽK Šmartno v R.d. smo se tudi  v letu 2018 trudili delati dobro ljudem iz našega kraja. Bodisi materialno ali pa samo kot izkazano pozornost z obiskom in pogovorom. Tako smo z našim prostovoljnim delom prispevali delček v mozaik solidarnosti.


Poleg razdeljevanja živil iz sklada za materialno pomoč ogroženim in higienskih pripomočkov iz sredstev MO Celje skozi celo leto smo v božičnem času razdelili vrednostne darilne bone v sodelovanju z RTA agencijo in Zavodom Celeia Celje in tako obdarili ter polepšali praznične dni kar nekaj družinam z otroki, starejšim in posameznikom.


Spomladi smo izdelovali butarice in na ta način prispevali k praznovanju cvetne nedelje v našem kraju. S tako zbranimi sredstvi smo pred veliko nočjo s simboličnim obdarovanjem obiskali starejše in bolne krajane.


Konec poletja smo nekaj šoloobveznih otrok razveselili s šolskimi potrebščinami. Za Martinov praznik smo kot vsako leto sodelovali pri pripravah in izvedbi praznovanja. V  jesenskem času smo zbirali ozimnico, ki smo jo v celoti posredovali Škofijski Karitas. Ta jo je razdelila med prosilce, ki vsakodnevno prihajajo po pomoč. Z vsakoletno akcijo Dar sveče in cveta, z namenom prižiganja manj svečk, smo tudi to leto skušali 1. novembra ljudi povabiti k dobrodelnosti.


Decembra smo pripravili srečanje za starejše, invalidne in bolne krajane. Sveti maši in priložnosti za bolniško maziljenje je sledilo druženje v veroučni učilnici, pogostitev in drobna obdaritev iz Miklavževega koša. Vse leto smo obiskovali naše najstarejše krajane, ki so praznovali visoki jubilej ter jih ob tem tudi skromno obdarili.


Ob tej priliki se zahvaljujemo vsem in vsakemu posebej za odzivnost in pripravljenost: vsem darovalcem in dobrotnikom za pomoč pri butaricah, izvedbi srečanja starejših, za sodelovanje v akciji zbiranja šolskih zvezkov, pogostitvi ob prazniku… 


Iskrena hvala.


 

 


 Puščica: petkotnik: Gasilci 112

Članice in člani PGD Šmartno v Rožni dolini se vsem krajankam in krajanom zahvaljujemo za prostovoljne prispevke, ki ste jih darovali ob obisku naših gasilcev s koledarji. Kljub zimi poskrbite za prevoznost cest za potrebe intervencije ali prevoza pitne vode. Kurilna sezona je na višku, zato poskrbite za pravilno delovanje dimovodov-dimnikov. Ob neljubem dogodku, ki zahteva intervencijo, pokličite 112.


                                                                                                                            Za PGD Šmartno v R .d.                                                                                                                                                                    Bojan Točaj


 

Traktor

 

 Puščica: petkotnik: OGLAS

BREZPLAČNO SVETOVANJE ZA VAŠE NEPREMIČNINEGeodetsko podjetje GEOPAKET, Matej Vračun, s. p., Dekmanca 16, 3256 Bistrica ob Sotli nudi krajanom BREZPLAČNO svetovanje:


pregled podatkov nepremičnine: vpogled v evidenco zemljiškega katastra, katastra stavb, zemljiške knjige, gospodarske javne infrastrukture,


optimalne rešitve pri parcelaciji, izravnavi meje, registru nepremičnin,


svetovanje pri legalizaciji objektov,…Svetovanja za krajane potekajo ob predhodni najavi:

vsako prvo sredo v mesecu, od 12. do 17. ure,

v Domu krajanov Šmartno v Rožni dolini (prostori tajništva KS).


 Svetovanje v mesecu februarju 2019 bo potekalo v sredo, 06.02.2019.


Tel. kontakt: Matej Vračun, tel. št. 031/574 – 298  ali e-mail: E-poštni naslov je zavarovan pred nezaželeno pošto, za ogled potrebujete Javascript


 


Zahvaljujemo se vam za sodelovanje in zaupanje.


 


Geodetsko podjetje GEOPAKET


  

Zadnja sprememba ( torek, 29. januar 2019 )
 
Šmartinčan 05/2018

 

PRAZNIK KS ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI

 

Spoštovane krajanke, spoštovani krajani!

V mesecu novembru smo slovesno obeležili praznik KS Šmartno in  najzaslužnejšim krajanom podelili priznanja KS. Še enkrat iskrene čestitke dobitnikom priznanj KS. Vsem sodelujočim na prireditvah ob prazniku KS iskrena hvala!

 

Dobitniki priznanj: Tomaž Apotekar, Darinka Razgoršek, Maks Brežnik, Marjeta Šumej                                                                                              

 

SESTAV SVETA KS ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI

MANDAT 2018 – 2022

 

Spoštovane krajanke, spoštovani krajani!

 

Obveščamo vas, da so bili na 1. – konstitutivni seji Sveta KS Šmartno v Rožni dolini, dne 5. 12. 2018 potrjeni mandati novoizvoljenim članom Sveta KS Šmartno v Rožni dolini za mandatno obdobje 2018/2022. V svetu KS delujejo: Nataša Dimec, Matej Kos, Andrej Apotekar, mag. Darja Brežnik, Barbara Ramšak, mag. Katja Plesnik in  Stanislav Turnšek.

 

V skladu z 89. členom Statuta MOC (Ur. l. RS 106/2013 z dne 18. 12. 2013)  so člani Sveta KS Šmartno v R. d. izvolili

Ø  predsednico Sveta KS Šmartno v R. d.  Natašo DIMEC.

 

Na predlog predsednice Sveta KS Šmartno v R. d. so člani sveta soglasno izvolili

Ø  podpredsednika Sveta KS Šmartno v R. d.  Mateja KOSA.

 

 

RAZPIS ZA ČIŠČENJE IN IZVAJANJE HIŠNIŠKO VZDRŽEVALNIH DEL V DOMU KRAJANOV  ŠMARTNO V R. D.

 

Svet KS Šmartno v Rožni dolini vabi zainteresirane občane (ženske ali moške), ki bi bili pripravljeni čistiti prostore Doma krajanov Šmartno v Rožni dolini in izvajati hišniško vzdrževalna dela, da se zglasijo v tajništvu KS Šmartno v Rožni dolini ali pokličejo na tel. št. 03 781 71 33, mob. št. 051 348 400.  

 

Preko podjemne pogodbe zaposlimo 2 osebi za čiščenje (1 za čiščenje poslovnih prostorov krajevne skupnosti, 1 za čiščenje doma krajanov) in  1 osebo (HIŠNIKA) za izvajanje hišniško vzdrževalnih del v domu krajanov.

 

Prijave so možne do 31. 12. 2018, sklenitev pogodbe s 1. 1. 2019.  

 

Več informacij zainteresirani prejmejo v tajništvu KS, v času uradnih ur, t. j. ob sredah, od 8. do 12. ure in od 14. do 16. ure ter 1. in 3. petek v mesecu, od 8. do 10. ure.

 

 

KNJIŽNICA ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI

 

Leto se poslavlja in veseli smo, da v Knjižnici Šmartno v Rožni dolini beležimo večje število obiska knjižnice in prireditev, ki smo jih organizirali v letu 2018.

 

Izvedli smo delavnice za otroke in odrasle, bibliopedagoško delo, razstave likovnih del otrok vrtca Mavrica, razstave na tematiko aktualnih kulturnih dogodkov in organizirali tržnico »Šmartno se predstavi« ob krajevnem prazniku Šmartnega v Rožni dolini. Vsaka zadnja sreda v mesecu je še posebej namenjena otrokom, saj pridno obiskujejo pravljično ustvarjalne urice v knjižnici.

 

Veseli nas, da ste obiskali tržnico »Šmartno se predstavi« v tako velikem številu, hkrati pa se zahvaljujemo vsem, ki ste bili pripravljeni sodelovati in ste pomagali pri organizaciji dogodka: KS Šmartno v Rožni dolini, Ivanu Gračnerju, PGD Šmartno, Ekološki kmetiji Meglič, Zelišča Žičke Kartuzije, Ireni Rotar, Olgi Brežnik, Kmetiji Kovač, Društvu čebelarjev Vojnik, Branku Lugariču, Kmetiji Dimec, Društvu Zelenko, Mihaelu Srešu – Ključarjevi domačiji, Vrtcu Mavrica enota Šmartno, in tako ustvarili dogodek, ki ga bomo z veseljem ponovili tudi v prihodnjem letu.

 

Betka Hutinski

 

 

 

 

ŽUPNIJA ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI

 

Pomembno je, da se v življenju ustavimo in razmislimo o svojem duhovnem življenju in svojem odnosu do Boga in bližnjega.

Da bi božič zares čudežno deloval, potrebujemo otroško srce in otroške oči.

Samo otrok lahko gleda v svetlo zvezdo repatico, ne da bi pomežiknil, le otrok lahko sliši mrzle besede «ni prostora« znova in znova, ne da bi obupal ali se jezil. Gospod, pomagaj mi biti otrok ta božič.

 

Ob tej priložnosti vas seznanjamo, da bosta polnočnici na Sveti večer v ponedeljek, 24. decembra 2018. Vabljeni na OTROŠKO POLNOČNICO, ki bo ob 18.30. Posebej vabljeni predvsem otroci in veroučenci ter seveda njihovi starši in ostali obiskovalci.

 

Ob 23.30 bo tradicionalni glasbeni program pred POLNOČNICO. Pri polnočnici bodo peli Mešani pevski zbor župnije Šmartno v Rožni dolini.

 

V četrtek, 27. decembra 2018 ob 18.30  bodo med sv. mašo in s krajšim programom po sv. maši prepevali kvartet Svit z Marino.

 

V soboto, 29. decembra 2018 ob 18.30 bo med mašo prepevala vokalna skupina »Kolorina« iz Vojnika.

 

V nedeljo,  30. decembra 2018 ob 9.00  bo med mašo pel Moški pevski zbor Šmartno.

 

 

 

Zahvalna maša ob sklepu koledarskega leta bo na Silvestrovo v ponedeljek, 31. decembra ob 18.30. Ta dan je tudi priložnost, da izrečemo zahvalo za vse, kar smo v preteklem letu prejemali na vseh področjih našega življenja.

 

Lepo vabljeni!

 

Naj bodo ti božični prazniki res lepi in radostni. Obenem Vam želimo milosti polno novo leto 2019!

 Župnija Šmartno v Rožni dolini

 

 

VRTEC MAVRICA – KAKO OHRANJAMO ZDRAVJE

 

Skozi celo šolsko leto sledimo cilju umestiti dejavnosti zdravega življenjskega sloga v vsa področja kurikuluma. Seveda z namenom, da preko različnih dejavnosti otroci zdrav način življenja ozavestijo in ga ponotranijo. To lahko dosežemo le, če se tega lotimo celostno. Zato k zdravemu slogu preko otrok spodbujamo tudi starše.

 

Najprej nas k temu spodbuja narava, ki jo obiskujemo skoraj vse dni v letu, saj nas privablja v vseh vremenskih razmerah. Obiskujemo gozd, hodimo na sprehode, se  odpravimo na pohode z nahrbtniki, pripravimo poligone in se gibamo na različne naravne načine.

 

Otroci se ob tem veselijo in so aktivni udeleženci, saj je gibanje njihova primarna potreba.

Ker pa je tudi hrana v naših življenjih zelo pomembna, se posvečamo tudi pripravi različnih prigrizkov, čajev, sokov in še česa.

 

Otroci sami pripravljajo, režejo, dodajo, okušajo, spoznavajo in ob tem pridobivajo različne spretnosti, sposobnosti in navade. Nekateri otroci vse, kar pripravijo, tudi pojedo, čeprav tega drugače ne bi niti poizkusili. Tako spodbudimo tudi kakšne okuse, ki jih prej niso poznali.

 

V tednu zdrave prehrane smo se posebej posvetili pripravi zdravih napitkov, sokov in prigrizkov. Pripravili smo sadni sok, ki si ga je sestavil vsak otrok sam. Za krepko zdravje smo si iztisnili limono in dodali med, cimet in vodo. Najbolj zanimivo pa je bilo okušanje avokadovega namaza, v katerem je bil tudi česen. Otroci so pri pripravi sodelovali in nekateri bi si želeli še, medtem ko drugi niso želeli narediti več od enega grižljaja.

 

Obiskala sta nas tudi čebelarja, ki sta nas odpeljala do bližnjega čebelnjaka in nam predstavila čebelarsko dejavnost.

 

Vse skupaj smo zaključili z Tradicionalnim slovenskim zajtrkom. Pripravili smo pogrinjke, mizo, prostor, prižgali instrumentalno skladbo in uživali ob okusih domačega kruha, meda, masla, jabolk in mleka. Verjemite, otroci so snedli skoraj vse.

 

Strokovne delavke enote Šmartno v Rožni dolini

Katarina, Martina, Polona, Sonja

 

 

GASILCI 112

 

Spoštovane krajanke in krajani!

 

 

V letošnjem letu so nam vsaj zaenkrat ognjeni zublji prizanesli. Velika zasluga gre predvsem vam, saj ste preventivno delovali in upoštevali navodila glede kurjenja in uporabe ognja v naravi. Narave pa ne moremo krotiti in nadzorovati, zato nam je nekajkrat pokazala svojo moč v obliki neurij. Pomoč pri zaščiti razkritih streh, črpanje vode in odstranjevanje podrtih dreves je naše poslanstvo - pomagati sočloveku v nesreči.

Iskreno se vam zahvaljujemo za pomoč pri nabavi novega gasilskega vozila in izgradnjo prizidka - garaže za to vozilo. Svečani prevzem in druženje krajanov bo za vedno zapisan v zgodovino društva in kraja.    

 

Po gasilski tradiciji vas bodo tudi letos obiskali naši gasilci s koledarjem. Na vas se obračamo s prošnjo, da 0,5% dela dohodnine namenite za donacijo PGD Šmarno v R. d. Ta del dohodnine drugače ostane državnemu proračunu. Sami se lahko odločite, komu ga boste namenili. Obrazce bodo imeli gasilci s seboj, ko vam bodo prinesli koledar. Če ste obrazec že podpisali, se vam zahvaljujemo in je veljaven do preklica.      

 

Smo sredi kurilne sezone, ponovno vas naprošamo, da preverite očiščenost in delovanje dimnikov in peči. Preverite tudi tesnjenje dimnikov, saj uhajanje strupenega plina ogljikovega monoksida, lahko povzroči smrt ali nepopravljivo škodo vašemu zdravju. Uhajanje ognja skozi špranje dimnika pa povzroči požar – dimniki morajo biti ometani. Po novem zakonu si dimnikarja izbirate sami in ga pokličite sami.

 

V nedeljo, 6. januarja 2019 bomo med 9. in 11. uro v gasilskem domu (v orodišču) zbirali gasilske aparate - gasilnike za pregled. Pregled in overjanje delovanja aparata bodo opravili na gasilski brigadi v Celju. Nove gasilnike je treba pregledati po dveh letih, starejše pa vsako leto. Veljavnost uporabe preverite na nalepki aparata. Že uporabljen gasilnik je treba dati obvezno napolniti in overiti. Veliko gasilnikov imate po gospodinjstvih in v gospodarskih poslopjih. Preverite njihovo izpravnost, saj v trenutku začetnega požara njihova uporaba pomeni rešitev.

 

Leto se neizogibno bliža h koncu, zato vam želimo blagoslovljene božične praznike in srečno, zdravo ter zadovoljno novo leto 2019.

 

 

  NA POMOČ !

 

 

Upravni odbor  PGD Šmartno v R. d.

 

 

DRUŠTVO UPOKOJENCEV ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI

 

 

V začetku januarja 2019 bomo začeli pobirati članarino za leto 2019. Lahko se javite v pisarni društva, in sicer ob sredah, v času uradnih ur, ali pri poverjeniku v vašem zaselku. S sabo imejte člansko izkaznico, hkrati se bodo izpolnile nove pristopne izjave, zaradi spremembe zakona o varstvu osebnih podatkih.

Prav tako vabimo nove člane, da se nam pridružijo.

 

Naj prihajajoče bo posebno leto,

  z obilico sonca, z mnogo sreče,

in z uspehi  prežeto.

 Naj pride v miru in v miru se izteče!

 

Veseli december, miren božič

 ter srečno in zdravo v letu 2019.

 

Upravni odbor DU

KRAJEVNA ORGANIZACIJA ZDRUŽENJA BORCEV

ZA VREDNOTE »NOB» ŠMARTNO V R. D.

 

Obvešča vse svoje člane, da lahko članarino za leto 2019 poravnate v pisarni DU Šmartno v R. d., v času uradnih ur (sreda med 9. in 11. uro). S sabo imejte člansko izkaznico, v katero se bo vpisala plačana članarina.

 

Toplina in veselje božiča naj vas pripeljeta bliže drug drugemu!

 

Zdravo, srečno in veselo v letu 2019 !

 

Predsednik KO združenja borcev

Ivan Doler

 

 

KULTURNO -  UMETNIŠKO DRUŠTVO ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI

 

Veliko sreče in lepih sanj naj Vam prinese božični dan in novo leto naj zaživi
radosti polno, brez solz in skrbi!

 

Vesel božič in srečno ter Kulture polno novo leto 2019 Vam želijo člani Kulturno-umetniškega društva Šmartno v Rožni dolini

 

KRAJEVNA ORGANIZACIJA RDEČEGA KRIŽA ŠMARTNO V R. D.

 

Dragi otroci!

 

Bliža se čas božiča in novega leta. Božiček in njegovi pomočniki na daljnem severu že pridno izbirajo in pripravljajo darila za otroke. Tako kot vsako leto, bodo tudi letos prišli v naš kraj, da obdarujejo vse  otroke od 1. do 10. leta starosti.

 

Božiček vas  bo obiskal

v petek, dne 21. 12. 2018 ob 17. 00

v dvorani Doma krajanov!

 

Ob  kulturnem programu, ki ga bodo pripravili  učenci  naše šole  bomo skupaj preživeli  vesel  božični dogodek.

 

Pridite, vabimo vas!  

 

 

 

Sreče v Novem letu Vam želimo.

Radosti, zdravja in ljubezni obilo.

Ej, prijatelji!

Čaša vinca v rokah se iskri.

Nazdravimo zdaj vsi,

ohranimo prijateljske vezi.

Srečno 2019 želimo vsem krajanom in članom naše KO RK!

 

KO RK Šmartno v Rožni dolini

Marija Trobec

                                                                                             

 

ŽUPNIJSKA KARISTAS ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI

 

Če obrnemo hrbet ljubezni, se nam lahko zgodi, da postanemo ljudje lepih manir, a hudobnih navad. 

(papež Frančišek italijanskim politikom)

 

Ob božiču, ki je praznik upanja, luči in življenja,

vam želimo obilo poguma in moči, 

da ljudem, ki jih srečujete na svojih poteh, ne boste obrnili hrbta, ampak stopili naproti. Naj kljub stiskam in težavam vaše srce ostane pozorno za ljudi okrog vas in ujame drobne trenutke sreče.

 

Hvala za nasmehe in tople besede, s katerimi boste soljudem polepšali leto 2019!

 

sodelavci Župnijske Karitas Šmartno v R. d.

 

PODRUŽNIČNA OSNOVNA ŠOLA ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI

 

 

December,

čas pričakovanja in luči.
Naj se prižge tudi lučka

v vaših srcih.

Tiho brez bliska in groma,

z mirom, srečno in z ljubeznijo,

brez tesnobe in stiske

v veselju in hrepenenju!

Učenci in učiteljice

POŠ Šmartno v Rožni dolini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI

 

 

Spoštovane Šmartinčanke, spoštovani Šmartinčani!

 

Kot ste na drugi strani tega Šmartinčana prebrali, se je na novo konstituiral Svet KS Šmartno v Rožni dolini. Prav simbolično, skoraj ob novem letu, začenjamo z delovanjem v naši lepi krajevni skupnosti.

 

Zahvaljujemo se dosedanjemu Svetu KS za plodno delo in dobro popotnico, saj že tudi mi zremo v prihodnost. Naj bo dobra in ustvarjalna, še naprej tako bogata na vseh področjih delovanja v naši krajevni skupnosti. 

 

Želimo vam lepe in s toplino napolnjene božične praznike, v novem letu pa obilo zdravja, zadovoljstva, uspehov in lepih skupnih trenutkov v Šmartnem v Rožni dolini!

 

Člani Sveta KS Šmartno v Rožni dolini

 

 

 

 

 


 

 
Več...
<< Začni < Nazaj 1 Naprej > Konec >>

Rezultati 1 - 60 od 60